HVAD ER DEMOKRATI ?
HVAD ER DEMOKRATI ? www.oplysningspartiet.dk

Præsenteret her 2. maj 2012    FRIHED gennem SANDHED

HVAD ER DEMOKRATI ???        www.DenKorteAvis.dk  

www.RadioHolger.dk    www.Sappho.dk     www.RadioDua.dk           ER DU DANSKER  ???   HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/  

           VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net

www.Kulturkloeften.dk       www.monokultur.dk   HVAD ER DEMOKRATI  ???  HAR VI DEMOKRATI I = DANMARK ???

Jesus = har sagt = Jeg er = sandheden - vejen og livet.
FRIHED gennem SANDHED   ( Kan det siges på Engelsk ? )HVAD VED = UNGE UNDER 30 ÅR
=  OM DEMOKRATI  ???

Hvordan ved ( Unge under 30 år ) om vi har Demokrati i Danmark ???  Min opfattelse af Demokrati = det er således = at vi ( Danskere
) valgte Politikere der skulle tjene folkets interesser = og havde folkets opbakning til at træffe nødvendige og rigtige beslutninger for hele ( Danmark ) og dens befolkning.

Umiddelbart skulle man tro = at befolkningen gav Politikerne myndighed og legimitet til at træffe Politiske beslutninger. Så er spørgsmålet til =
Danmarks Unge under 30 år = forholder det sig således ( i virkelighedens Verden ) her i Danmark ???

HVIS I IKKE LEVER I ET DEMOKRATI = HVAD LEVER VI SÅ I  ???

Hvis i (
Unge under 30 år ) ikke lever i et Demokrati = hvad lever i ( Unge under 30 år ) så i ???  Kan det opklares ???Hvis folket har givet magten til vore Politikere = og disse Politikere overlader denne folkelige magt til = Overnationale Institutioner = lever I = Unge under 30 år = så stadig i et demokrati   ??? 

Hvis = Danmark = ikke styres af vore Politikere = hvem styrer så = Danmark ???  I Unge kan jo lige ( Vereificere ) om det er = Sandheden = i Præsenteres for her =

http://verdenversion2.dk/nyside/index.php/filmnwo/58-morkets-lakajer.html

Her forklarer = Daniel Estulin = kort om = Metodologi - SystemetOG FLERE = SANDHEDER
= MÅSKE  ???

www.DanskernesParti.dk   


Daniel Carlsen = nævner i sin introduktions-vidio = at han vil tilbage-erobre Danmarks suverænitet. Hvad mener han med det ???  Efter min opfattelse så er = det her = hvad jeg formoder = Daniel Carlsen = mener med suverænitets-afgivelse.  Denne Suverænitets-afgivelse er omtalt af =

MORTEN UHRSKOV JENSEN = har skrevet bogen =  ET DELT FOLK

Videoer til et delt folk    =  har skrevet denne bog.

Critique-foredrag: Et delt folk v. Morten ...
38 min. - 10. okt 2008
video.google.com

Jamen, så lad dog uretten fortsætte     Citat

Dato: d. 19.02.11, 00:07
Af:
Morten Uhrskov Jensen
Emner:

På sin egen djævelske vis er der noget lindrende ved, at danskerne snart vil blive klar over, at Danmarks selvstændighed vedrørende udlændingepolitikken på alle tænkelige områder er blevet afhændet af politikerne. EU  bestemmer nådesløst vores  familiesammenføringspolitik

. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemmer vores  flygtningepolitik ,

og 
FN  beslutter, hvem vi skal tildele   statsborgerskab .

Mellem 400 og 500 statsløse palæstinensere kan nu frit og kvit få dansk statsborgerskab. Jamen, hvad nu hvis nogen af dem er dømt for grov kriminalitet? Glem det, i hvert fald næsten. Kun hvis det er lykkedes at få en dom på fem års fængsel eller mere, eller man er dømt for en forbrydelse mod landets sikkerhed, kan det automatiske statsborgerskab  afvises .    Citat slut.Er det ( Sandhed )
som ( Unge under 30 år ) er blevet Præsenteret for her ???  Betyder det = at =  Danmarks befolkning = lever i et Demokrati ??? 

Måske er hele Jordkloden = blevet lavet om til et fængsel ???

Vi tror bare, at vi lever i et Demokrati.
www.PrisonPlanet.comDANIEL ESTULIN  og  DET METODOLOGISKE SYSTEM

Hvad omfatter = Det Metodologiske System = som er omtalt af = Daniel Estulin = fra Canada ???  Hvor langt tilbage i tiden = går det = Metodologiske System = i virkeligheden ??? Her bør det nok oplyses = at = Adam Weishauph = den 1. maj 1776 = oprettede fri-murer-ordenen = Illuminati.


1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph 
Illuminati - broderskabet.

Hvad kan jeg kort sige om ( Illuminati ) ud over at ( Illuminati ) betyder ( flertydig )  at ( Eliminati ) har et ordsprog ( Orden ud af Kaos ) at Illuminati = er en slags oprør imod Kristendommen = som åbenbart skal afløses af oplysningstiden. Det som er rimeligt interessant her i 2012 = det er at vi her i =
Danmark = har en hedning som Kirkeminister = og en tidligere ( Kaos-Pilot ) som = Kultur-minister her i =
Danmark .

Et folks kultur = er som bekendt dette folks daglige vaner.

Besøg evt. Grundlovsforeningen =
www.Danskkultur.dk   =
evt. under overskrifterne = Skikke og mærkesager
Danmark
= har allerede været en =
Kristen Nation = i over 1000 år.

Mange drømmer om et = tusind-års-rige. Hitler gjorde.
Den bedrift har = Det Danske Folk = allerede præsteret.

www.fortidensJelling.dk     ønskes =  FRIHED gennem SANDHEDTILBAGE TIL = 1. MAJ 1776.  Illuminati   =  flertydig.

Frihed lighed og Broderskab  = hvad betyder det i virkeligheden
???

Betyder det = Frihed og Lighed = for bøsser ??? Er det hvad =  broderskab betyder = broderskab specielt for bøsser  ???  Da Kristendommen forkynder Sandheden = så skulle en "oplysningstid" indeholde en erstatning for = Sandheden = et motto som folket kunne identificere sig med. Er det hvad ( illuminati ) præsterede i 1776
 ???  

HVAD ER FRIHEDEN VÆRD = UDEN =
SANDHEDEN

Hvad er friheden værd = hvis du ikke kender =
Sandheden ???" Zions Vises Protokoller = skrevet af = Illuminati =
styres de af det = Metodologiske System
= hvor nogle af de styrende personer = er udvalgt blandt loge-brødre = der har aflagt denne troskabsed = inden de blev optaget i broderskabet ???

Evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af
de højerestående medlemmer og ordenens statuetter

UNDER DEMOKRATIETS FACADE

Under = Demokratiets facade = har Illuminatis = Hedenske Præsteskab
= kunnet lade den ene = Politiske ideologi = afløse den næste = Politiske Ideologi = der har skabt krige = rundt om på jordkloden = også indbyrdes mellem Nationalstater. Hvad er et ideal ???  Kan et = ideal = udvikle sig til  ( Politiske Ideologier ) der kan afløse hinanden = men med det samme indbyggede Politisk mål = nemlig = Global  Dominans ???  Hvilke = Politiske ideologier = kan føre til den samme grænseoverskridende = Globale Dominans ???

Kommunismen = Socialismen = humanismen = Nazismen = multikulturalismen = Demokratiet = Kapitalismen = Nihilismen.

Kommer ideerne til = Nazismen og Socialismen = fra den samme kilde = nemlig =
Illuminati  = som måske i virkeligheden er en Religion = der tilbeder moder jord som en Gudinde ???  Find mere under = Gaia = på = www.Google.dk  

Brug ikke det udenlanske ord ideal. Vi har jo det gode norske ord løgn.
Henrik Ibsen (1828-1906)
  Henrik Ibsen
 •   Storfinansens helte er som perler på en snor - når én falder af, følger de andre med. • HVEM TILBEDER = GAIA = RELIGIONEN ( MODER JORD ) ???

  Hvem står bag =  Klima-top-møder = og Agenda 21 = i din Kommune ???  Har du været inde på =
  www.Google.dk   = for at undersøge dette ???  Hvem affolker store områder på jordkloden for mennesker = måske over 30 procent af jordklodens overflade ??? Hvem financerer = Grøn fred ???  UNGE UNDER 30 ÅR = DER VIL FORSTÅ POLITIK = LYT =

  G. Edward Griffin - The Collectivist Conspiracy - YouTube


  G. Edward Griffin  The Dangerous Servant  A Discourse on Government  Er det en Region i = DET FJERDE RIGE = Vi ser her  =

  www.Euro-med.dk     Hvad er din vurdering ???

  Unge = se interviewet af = Anders Bruun Laursen
 • Ser en topledet Region = i = en ny verdensorden = således ud ???

  Union_for_the_Mediterranean.correct 


 • http://balder.org/avisartikler/EU-Og-Medierne-Tavshed-Om-Euromediterranien-Eurabien.php  

 • www.PrisonPlanet.com 

  Hvem kæmper soldater for  =   Fædrelandet  eller Banker ???  FRIHED - LIGHED  og  BRODERSKAB  =  USA

  DET MUSLIMSKE = BRODERSKAB  = MUHAMMED-LAND

  FRIHED - LIGHED  og   BRODERSKAB  = ( FN = UN )  Hvem styrer disse broderskaber ???  Illuminati   =  måske  ???  Hvem bukker = OBAMA = for
  ???

  Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
  http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU  Hvem styrer disse =
  Overnationale Institutioner   ???

  Illuminati   =  måske ???     Hvem kan analysere det ???  Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU . 

  Hvad er de ( samlede udgifter ) til disse = Overnationale Institutioner = for Jordklodens skatteydere ??? Hvilke tre studerende regner det ud ???  Hvem udtænker næste års aktiviteter for =
  Illuminati    ????

  The Royal Institute Internatuel Affairs
  The Council on Foreign Relations Affairs
  FN = UN
  Club of Roma
  The Trilateral Commission   =  måske ???

  Bliver årets ordrer = uddelegeret på det årlige Bilderbergmøde =  møder = der har fundet sted ( hvert år ) fra 1954  og frem ???

  Bilderberggrupper ???  www.Bilderberggruppen.dk  

  Daniel Estulin's “Den sande fortælling om Bilderberg-gruppen


  HVEM SKAL STYRE FREMTIDENS GLOBALE SPAREPLANER ???

  Bliver det =
  Johanne Schmidt-Nielsen   ??? Har hun allerede en stab = der arbejder på sagen ???

  Der findes sikkert endnu flere = Overnationale Institutioner = som jordklodens skatteydere financerer = som jeg ikke har nævnt = eller som jeg ikke kender noget til. Jeg mener også = at der er noget der hedder = FEMA = hvad det så end er for en organisation ???  Hvilke skatteydere analyserer om nogle af disse ( Overnationale Institutioner ) er overflødige = og hvad der kan spares = ved at nedlægge = Overnationale Institutioner  ???


  www.wikipedia.dk   www.Google.dk   www.wikipedia.net  TILBEDER EN ( GRØN KLIMA MAFIA ) JORDEN SOM EN ( GUDINDE
  ) ???

  Styrer denne = Globale Klima Mafia = allerede Danmarks Kommuners grønne områder = igennem = Agenda 21  ??? Er ( klima Religion Illuminati,s = sidste akt = i = "Zions Vises Protokoller"  hvor = sidste akt = det er at beskytte den jordklode som de tilbeder som en Gudinde = ved at styre og handle med =
  CO 2 = Kvoter ???

  www.DR.dk/galtiDanmark   - se - DE 6. FILM = på = DR


 • Alle 6. film er interessante. Aktuel i denne klima sammenhæng er film nr. 3 = sammensat af ( Bjørn Lomborg )


  Sådan ser = Daniel Estulins = bog ud = www.Google.dk

  Los Secretos Del Club Bilderberg/ the Secrets of Club Bilderberg af Daniel Estulin ISBN 9788484531685

  Jeg ved ikke om denne bog findes på = Dansk ???


 • BIBELEN = 1. Mosebog  Kapitel 1.  Vers 1.

  Verdens skabelse

  I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Citat slut.

  Enhver = Kristen = kan læse forsættelsen i sin egen bibel.  Vi kristne tilbeder den Gud der skabte Jorden. Vi tilbeder vor = Kristne Gud = gennem hans søn = JesusVi Kristne tilbeder ikke Jorden = men vi beundrer den jord = der er vor (
  Kristne Guds ) skaberværk = især når man forsøger at forstå = hvor mange forskellige livsformer = der kan leve her på Jordkloden = når vi ser videnskabeligt på = hvor mange steder = videnskaben har konstateret liv ude i universet.  Hvis = FN = selv skriver lovene = bliver de næppe overtrådt.

  Når man er medlem af et broderskab = er man så medlem i en bøsseklub ??? Når man er medlem af en bøsseklub = der har mottoet = ( Frihed - Lighed og Broderskab ) er man så medlem af = De Forenede Nationer = eller hvad er man så medlem af ???  FN = er det en klub man kan melde sig ud af = eller gælder = Agenda 21 = for altid = i alle Kommuner = her i
  Danmark ???  Nå - det ved de nok i den kommune du bor i ???


  Vi er nogle = der nyder = FRIHED gennem SANDHED = uden for = "Danmarks Retssale" = fordi =  dem der taler = Sandhed = er troværdige. Vi er nogle der ønsker =
  FRIHED gennem SANDHED  = også i de "
  danske Retsale "

  Hvornår fjerner vore Politikere = Censur Paragraf 266b ???  Hvor lang tid skal ( DANMARKS FRIHEDS-HELTE ) kæmpe endnu = for at = Sandheden = igen kan få betydning i en dansk retssal ???

  1.
     Mogens Glistrup          Er desværre død.
  2.   Peter Neerup Buhl
  3.  
  Kaj Vilhelmsen            http://www.radioholger.dk/ 
  4.  
  Morten Messerschmidt
  5.  
  Lars Hedegaard
  6.  
  Jesper Langballe
  7.   Daniel Carlsen            =    Anklaget for Sandheden
  8.   
  Lars Kragh Andersen
  9.   Firoozeh Bazrafkan
  10. Rolf Slot-Henriksen   =     Er desværre død.

  Denne unge modige kvinde = Firoozeh Bazrafkan = er tilsyneladende også anklaget efter =   Censur Paragraf 266b ??? Hun skal også med i Bogen.

  7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/  Er det nødvendigt = at blive meldt ud af = EU = før det igen bliver muligt = at kunne forsvare sig i en = "Dansk Retssal" = ved hjælp af =
  Sandheden ???

  Censur Paragraf 266b = har været en del af = Dansk lov = i over 40 år nu = så måske er mange af = Danmarks Jurister = så adfærdsreguleret = så deres hjerner ikke kan stille dette spørgsmål  = 

  Hører = Censur Paragraf 266b = hjemme i en =
  Dansk Retssal ???  Jeg vil gerne sige = TAK = til de modige mennesker = der stadig tør sige =   Sandheden = højt = her i = Danmark = MANGE
  TAK.

  Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul  Noget tyder på = vi ikke lever i et = Demokrati. Hvad er din vurdering  ???

  Jamen, så lad dog uretten fortsætte     Citat  Er = Danmarks Demokrati = stjålet af = Overnationale Institutioner = uden en = demokratisk Folkeafstemning ???


  http://jp.dk/opinion/kronik/article1884105.ece

  Europa må kæmpe for sin arv


  Hvis en = Rockefeller = den ældre har udtalt. Jeg er ligeglad hvem der skriver lovene = hvis  ???  Hvis stifteren af = illuminati = allerede før 1776 havde skrevet = drejebogen = "Zions Vises Protokoller"  og udtænkt de forskellige Partiprogrammer som Kommunister og Nazister og socialdemokrater = har forsøgt at gennemføre = for at erobre al magt på jordkloden = så kan det betyde = at det på forhånd var planlagt = at Nazisterne skulle overdrage til socialdemokratiet = at videreføre = Nazisternes Politik = uden soldater = fordi Nazisternes økonomiske bagmænd = mener at Danmark og de andre Nationalstater kan stjæles igennem lovgivning ???


   
  Hej!
  Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
  ANNONCE